כוונת השלכה

ניהול נכסים

כוונת השלכה היא מושג משפטי המתייחס למצב שבו אדם מבצע פעולה
תוך ידיעה או כוונה שהיא עשויה לגרום לתוצאה בלתי רצויה.
תחום זה עוסק בשאלות משפטיות מורכבות הנוגעות לאחריותו של אדם לנזק שנגרם כתוצאה מפעולותיו, גם אם לא התכוון במישרין לגרום לו.

ישנם מספר תנאים עיקריים הנדרשים כדי לקבוע קיומה של כוונת השלכה:

 • ידיעה: על האדם להיות מודע לכך שקיימת אפשרות סבירה שהפעולה שלו תגרום לתוצאה בלתי רצויה.
 • כוונה: על האדם לפעול תוך רצון או אדישות לגבי התוצאה הבלתי רצויה.
 • קשר סיבתי: צריך להתקיים קשר סיבתי בין הפעולה של האדם לבין הנזק שנגרם.

כוונת השלכה יכולה להיות מפורשת או משתמעת. כוונת השלכה מפורשת היא
כאשר אדם מביע במפורש את רצונו לגרום לתוצאה בלתי רצויה.
כוונת השלכה משתמעת היא כאשר ניתן להסיק מהתנהגותו של אדם
שהוא ידע או היה צריך לדעת שקיימת אפשרות סבירה שהפעולה שלו תגרום לתוצאה בלתי רצויה, ועם זאת, בחר לפעול בכל זאת.

הוכחת קיומה של כוונת השלכה עשויה להיות מורכבת, והיא תלויה בנסיבות הספציפיות של כל מקרה.
בתי המשפט בוחנים מגוון גורמים בעת קביעת כוונת השלכה, כגון התנהגותו של האדם,
דבריו, הכוונותיו הסובייקטיביות וההקשר שבו התרחשה הפעולה.

ניהול נכסים

ניהול נכסים

ניהול נכסים הוא תהליך של תכנון, ביצוע ובקרה של פעולות שמטרתן להבטיח את השימוש היעיל והרווחי ביותר בנכסים.
נכסים יכולים לכלול מגוון רחב של פריטים, כגון נדל"ן, ציוד, מלאי, כספים, ניירות ערך ונכסים רוחניים.

ניהול נכסים יעיל חיוני להצלחתן של עסקים וארגונים רבים.
באמצעות ניהול נכסים נכון, ניתן להפחית עלויות, להגדיל הכנסות, לשפר את יעילות התפעול ולמקסם את ערך הנכסים.

התהליך של ניהול נכסים כולל מספר שלבים עיקריים:

 • זיהוי נכסים: השלב הראשון הוא לזהות ולרשום את כל הנכסים הנמצאים בבעלות הארגון או העסק.
 • הערכת נכסים: לאחר מכן, יש להעריך את ערך כל נכס.
  ניתן לעשות זאת באמצעות מגוון שיטות, כגון שמאות, ניתוח שוק או ניתוח עלויות.
 • תכנון ניהול נכסים: בשלב זה, יש לגבש תוכנית ניהול נכסים שתתאים לצרכים הספציפיים של הארגון או העסק.
  התוכנית צריכה לכלול יעדים, אסטרטגיות ופעולות לניהול הנכסים בצורה יעילה ורווחית.
 • יישום תוכנית ניהול נכסים: לאחר גיבוש תוכנית ניהול נכסים, יש ליישם אותה בפועל.
  יישום התוכנית עשוי לכלול רכישת נכסים חדשים, מכירת נכסים שאינם נחוצים עוד,
  תחזוקה שוטפת של נכסים, שדרוג נכסים ועוד.
 • בקרה ופיקוח: חשוב לבצע בקרה ופיקוח שוטפים על ביצוע תוכנית ניהול הנכסים.
  באמצעות בקרה ופיקוח, ניתן לוודא שהתוכנית פועלת בצורה יעילה
  ושהיא תורמת להשגת היעדים של הארגון או העסק.

ניהול נכסים הוא תחום מקצועי מורכב הדורש ידע וניסיון

ארגונים ועסקים רבים נעזרים בשירותים של מומחים לניהול נכסים על מנת להבטיח את ניהולם היעיל והרווחי של נכסיהם.

אהבתם? איזה כיף, עכשיו ספרו לחברים :)

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest
יוחנני

יוחנני

גם זה יכול לעניין אותך: