נדל״ן

ניהול נכסים

כוונת השלכה

כוונת השלכה היא מושג משפטי המתייחס למצב שבו אדם מבצע פעולה תוך ידיעה או כוונה שהיא עשויה לגרום לתוצאה בלתי רצויה. תחום זה עוסק בשאלות

המשיכו לקריאה »